top of page

Stimați colaboratori și prieteni ai Universității Emanuel, cu inimile pline de bucurie dorim să vă anunțăm că în perioada 16-23 iulie 2023 Misiunea Countryside a desfășurat o activitate de evanghelizare, VBS și ajutorare a sărmanilor în Republica Moldova (Bravicea), Scornicești (OT) și Satu Nou (BC). Prin harul lui Dumnezeu, studenți ai Universității Emanuel, frați din Statele Unite ale Americii și misionari locali au investit din timpul și energia lor în ogorul lui Dumnezeu și astfel sute de copii și adulți au fost expuși Adevărului revelat în Scripturi. Dorim să vă mulțumim pentru sprijinul pe care l-am simțit prin rugăciunile dumneavoastră și să mulțumim Domnului pentru protecția Lui și pentru prilejul de a-L sluji și a-L mărturisi înaintea oamenilor. Vă rugăm să ne susțineți mai departe în rugăciunile dumneavoastră, pentru ca sămânța Cuvântului să prindă rădăcini în inimile celor evanghelizați și să poată fi integrați într-o biserică locală. A Domnului să fie lauda!
 

Marcus Buzle, Departament de Dezvoltare UEO

Misiunea Countryside 2023

Mărturii Countryside 2023

Preabunul Dumnezeu a rânduit în voia Sa ca pentru un timp de o săptămână să avem bucuria de a ajunge în județul Olt, Scornicești. Ne-am adunat din diferite țări, diferite orașe, diferite vârste, dar toți având același gând - Înaintarea Evangheliei. Suntem mulțumitori pentru că am avut un timp binecuvântat. Dumnezeu a lucrat nu doar prin noi, ci și în noi, folosindu-ne pe fiecare așa cum a binevoit El. Dorința inimilor noastre este ca orice suflet omenesc, fie adult, fie copil, care a fost expus evangheliei să fie schimbat și împăcat cu Dumnezeu. Nu este o mai mare bucurie, decât atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Cu nerăbdare așteptăm să participăm și să sprijinim această lucrare și pe mai departe, punându-ne la dispoziția Stăpânului. “Fiindcă din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin.” (Romani 11:36)
 

Samuel Rusnak, Countryside Scornicești, Oltenia 


Pentru mine, misiunea Countryside a fost ocazia oportuna de a învăța mai multe despre misiune, lucrul în echipă și mulțumire. În această săptămână am avut ocazia de a lucra cu mulți copii minunați, dar care nu Îl cunosc pe Dumnezeu. Am avut ocazia să le împărtășesc experiențele mele personale cu Dumnezeu și să le vorbesc despre persoana Sa. În a doua parte a zilei, împreună cu colegii mei și pastorul din biserica locală am vizitat familii cărora le-am putut fi o încurajare prin mărturiile personale și a modului în care L-am cunoscut pe Dumnezeu și L-am primit in inimile noastre, cântări și Cuvânt. Tot în săptămâna aceasta am învățat despre lucrul în echipa. Alături de tinerii bisericii locale am făcut echipe, am colaborat și ne-am ocupat de copiii prezenți la VBS (cântări, scenete, jocuri, lecții). Într-un final, am învățat despre virtutea de a fi mulțumitor. Văzând traiul anumitor familii, am fost cercetată și îndemnată în duhul meu la mulțumire. Numai Domnul poate da binecuvântarea casei și fericirea familiei. Misiunea Countryside fost modul prin care Domnul ne-a folosit pe fiecare în parte pentru mărirea Împărăției Sale!

 

Daria Dăduică, Countryside Republica Moldova


 

Misiunea din Republica Moldova a fost una din experiențele deosebite pe care le-am avut în viața, în care am avut oportunitatea de a vedea călăuzirea, bunătatea și harului lui Dumnezeu, arătat atât față de noi, cei care am fost acolo, dar și față de cei care, probabil, au auzit pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar dacă am fost acolo pentru a da o mâna de ajutor lucrării de răspândire a Evangheliei în satul Bravicea și în împrejurimi, având în suflet dorința de a-i ajuta pe alții să ajungă la cunoștința Adevărului, totuși, pot spune că, personal, lucrarea cu copiii și vizitele pe care le-am făcut în curtea unor oameni deosebiți au avut un impact deosebit asupra mea. Am cunoscut oameni și slujitori deosebiți, care încă din tinerețe și-au predat viața în mâna Domnului și s-au lăsat călăuziți de El. Prin viața lor și mărturia lor, Dumnezeu mi-a întărit credința, dar și siguranța în chemarea făcută de El la slujire, pe care o face fiecăruia.
 

David Cărcăleanu, Countryside Republica Moldova 


La Satu Nou, misiunea Countryside de anul acesta a fost una dintre binecuvântările speciale pe care Dumnezeu le-a revărsat atât asupra echipei de misiune, cât și asupra celor care au fost slujiți de către această echipă. Am văzut mâna suverană a Tatălui, care a așezat fiecare membru al echipei în parte chiar la locul potrivit, astfel că am format un grup unit, am strâns relațiile duhovnicești unii cu alții și cu Dumnezeu. Pe de altă parte, Domnul Hristos a fost vestit, iar Evanghelia a ajuns la numeroși copii, tineri și adulți prin programele cu copii, întâlnirile de tineret și vizitele acasă la familii, dintre care mulți au fost cercetați de Duhul lui Dumnezeu și pentru care în continuare ne rugăm să fie atrași de Tatăl la o viață de pocăință.


Ionatan Rauca, Countryside Satu Nou, Bacău

bottom of page